ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Τα θεραπευτικά οφέλη είναι πάρα πολλά και αφορούν την κίνηση, την επικοινωνία, την κοινωνικότητα και την ψυχική σφαίρα. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

 • Ομαλοποίηση  μυϊκού τόνου
 • Αναχαίτιση παθολογικών προτύπων στάσης και κίνησης
 • Αύξηση μυϊκού συντονισμού
 • Βελτίωση αδρής και λεπτής κίνησης
 • Βελτίωση οπτικοκινητικού συντονισμού
 • Βελτίωση της ισορροπίας
 • Προώθηση- βελτίωση της βάδισης
 • Αύξηση  συγκέντρωσης και προσοχής
 • Διεύρυνση της αντίληψης και των γνωστικών ικανοτήτων
 • Βελτίωση του λόγου και επικοινωνίας
 • Αύξηση της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικότητας
 • Αύξηση αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης