Υπεύθυνοι του τμήματος Βάρης είναι οι:

Νίκος Πολύζος

Ο Νίκος Πολύζος είναι απόφοιτος του τμήματος φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙ Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή (ΜΑ in Special Educational Needs) από το UEL (University of East London) και έχει αποκτήσει την Βασική μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Νευροεξελικτική Αγωγή ( NDT- Bobath). Έχει επίσης εξειδικευτεί στις παρεμβάσεις: Sensory Integration, Constraint-induced Movement Therapy (CIMT), TEACCH program και DIR-Floortime model.
Ακόμη, είναι:
· Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Ιπποθεραπευτών και Εκπαιδευτών Θεραπευτικής Ιππασίας (ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι.)
· Ιδρυτικό μέλος και προϊστάμενος της Επιστημονικής Εταιρείας Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας (Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε.)
· Εισηγητής της παρέμβασης Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation Hi.K.E.R.
· Ειδικός Ιπποθεραπείας (Hi.K.E.R. Hippotherapy Specialist) και εκπαιδευτής Θεραπευτών Hi.K.E.R. (Senior Hi.K.E.R. Instructor)
· Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς (Ε.Κ.Α.Σ.)
· Συνιδιοκτήτης του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών: ''Το Δέντρο της Γνώσης''.
Έχει πλούσιο ερευνητικό εργο καθώς έχει συμμετάσχει σε πολλές μελέτες και υπήρξε εισηγητής σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, με θέμα την θεραπευτική ιππασία και την παιδιατρική αποκατάσταση.

Γιάννης Νικολάου

Ο Γιάννης Νικολάου είναι απόφοιτος του τμήματος φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙ Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή (ΜΑ in Special Educational Needs) από το UEL (University of East London).
Επίσης, έχει εξειδικευτεί στην παρέμβαση RNF Metodo Padovan, ενώ είναι:
• Προπονητής ιππασίας (FEI)
• Ειδικός Ιπποθεραπείας (Hi.K.E.R. Hippotherapy Specialist) και εκπαιδευτής Θεραπευτών Hi.K.E.R. (Senior Hi.K.E.R. Instructor)
- Εισηγητής της παρέμβασης Hippo Kinesio-Educational Rehabilitation Hi.K.E.R.
• National Classifier
• Ιδρυτικό μέλος και διευθυντής της Επιστημονικής Εταιρείας Ιπποθεραπείας (Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε.)
• Ιδρυτικό μέλος και Γ. Γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Ιπποθεραπευτών (ΠΑ.Σ.Ι.Ε.Θ.Ι.)
• Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς (Ε.Κ.Α.Σ.)
• Συνιδιοκτήτης του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών:''Το Δέντρο της Γνώσης''
• Έχει συμμετάσχει σε πολλές ερευνητικές μελέτες και υπήρξε εισηγητής σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, με θέμα την θεραπευτική ιππασία και την παιδιατρική αποκατάσταση.