- Τι είναι

Τι είναι Θεραπευτική Ιππασία; Τι Ιπποθεραπεία;

Η Θεραπευτική ιππασία είναι η εφαρμογή ιππασίας για άτομα με αναπηρία με βασικό σκοπό την αποκατάσταση (κινητική, κοινωνική, κτλ) του ασθενούς, και τη βελτίωση της υγείας και της ζωής τους. Το άλογο στην περίπτωση αυτή γίνεται θεραπευτικό μέσο. Εφαρμόζεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ειδικά εκπαιδευμένα άλογα, ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ειδικό εξοπλισμό, κτλ.

Η θεραπευτική ιππασία περιλαμβάνει:

1. Την Ιππική Θεραπευτική Εκπαίδευση και Γυμναστική

2. Την Ιπποθεραπεία

Η Ιππική Θεραπευτική Εκπαίδευση και Γυμναστική.

Στόχος μας είναι σε αυτή την περίπτωση τα πολλαπλά  οφέλη που έχουν να κάνουν με την κίνηση, την επαφή του ασθενούς  με το άλογο και το χώρο όπου  διεξάγονται  οι συνεδρίες. Οφέλη όπως, ευχαρίστηση, ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση, βελτίωση ικανοτήτων μέσα από την άσκηση, κτλ, ή απλά εκμάθηση ιππασίας σαν χόμπι ή σπορ, μέσα σε ασφαλή για αυτούς πλαίσια. Την θεραπευτική ιππασία πρέπει να την ασκούν εκπαιδευτές ιππασίας, γυμναστές ειδικής αγωγής, ειδικοί παιδαγωγοί, κτλ., οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στην θεραπευτική ιππασία, και απαραίτητα κάτω από την επίβλεψη ειδικών της αποκατάστασης, όπως φυσιάτρων, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, κτλ., επίσης εξειδικευμένων στην θεραπευτική ιππασία.

Η Ιπποθεραπεία

Ιπποθεραπεία είναι μια θεραπευτική συνεδρία και αφορά τους επιστήμονες της αποκατάστασης (φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές ψυχιάτρους, ψυχολόγους). Πρόκειται για την μεταφορά μιας συνεδρίας αποκατάστασης, από την αίθουσα θεραπείας στην ιππική αρένα όπου, αντί να χρησιμοποιούνται κάποια άλλα θεραπευτικά εργαλεία, χρησιμοποιείται το άλογο. Στην περίπτωση αυτή το μόνο που διαφέρει από μια συμβατική συνεδρία είναι ο χώρος (αρένα) και το μέσο (άλογο). Επίσης τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις (αξιολόγηση, πρωτόκολλο θεραπείας, στόχοι θεραπείας, κτλ), που απαιτούνται και στο θεραπευτήριο. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αντικαθιστούν τις κλασικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας.

  Το ελληνικό μοντέλο Αποκατάστασης (Νικολάου Ι, Πολύζος Ν., 2005):