Ιπποθεραπεία και αυτισμός

Ο Αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Τα άτομα με αυτισμό τείνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη  λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, στην αισθητική επεξεργασία και στην κατανόηση ή ανάγνωση των  κοινωνικών κανόνων.  Μερικά παιδιά επίσης, μπορεί να έχουν δυσκολία στο να επικεντρωθούν σε καθήκοντα, στο να επιτύχουν και να διατηρήσουν  βλεμματική επαφή, ή στο να ολοκληρώσουν βασικές δεξιότητες όπως φαγητό, ντύσιμο, βούρτσισμα των δοντιών ή κολύμβηση.
 

Όταν ένα παιδί διαγιγνώσκεται με αυτισμό, αναφέρεται συχνά ότι λαμβάνει συμπεριφοριστικές  αναλυτικές παρεμβάσεις,  όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και φυσικοθεραπεία.  Ωστόσο, η Ιπποθεραπεία μπορεί να καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο θεραπείας για να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν θεραπευτικούς στόχους.
 

Η ιπποθεραπεία έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ισορροπία, τη δύναμη και τον κινητικό συντονισμό. Έχει επίσης αποδειχθεί αποτελεσματική στην προώθηση της ομιλίας, της αισθητηριακής ρύθμισης και στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς οι μαθητές σχηματίζουν συχνά έναν συναισθηματικό δεσμό με τα άλογα που ιππεύουν. Αυτό αποτελεί κίνητρο για τα παιδιά κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 

Μελέτη που διενεργήθηκε από τους Bass, Duchowny και Llabre το 2009, έδειξε ότι τα παιδιά που συμμετείχαν σε  πρόγραμμα ιπποθεραπείας  έδειξαν βελτιώσεις σε διάφορες κοινωνικές δεξιότητες μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά έγιναν πιο κοινωνικά και βελτιώθηκαν στην αισθητηριακή αναζήτηση και ευαισθησία. Τα περισσότερα παιδιά με αυτισμό δεν είναι σε θέση να ενσωματώσουν την αίσθηση και να καταλάβουν πώς σχετίζονται τα σώματα τους με τον εξωτερικό κόσμο. Η ιπποθεραπεία  είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βοηθήσουμε  ένα παιδί να αποκτήσει μια αίσθηση σωματικής συνειδητότητας (σωματογνωσία),  βελτιώνοντας παράλληλα την αισθητηριακή ολοκλήρωση.

Άλλα οφέλη της  ιπποθεραπείας  σε παιδιά που ανήκουν στο φάσμα είναι:
 
• Μυϊκή χαλάρωση
• Βελτίωση  μυϊκής δύναμης
• Βελτίωση λεπτής κινητικότητας
• Βελτίωση οπτικοκινητικού συντονισμού
• Βελτίωση στη στάση και ευελιξία
• Βελτίωση της επικοινωνίας (Μέσω της βελτίωσης της αναπνευστικής ικανότητας)
• Αύξηση  αυτοέλεγχου
• Απόκτηση αυτοπεποίθησης
• Βελτίωση της συγκέντρωσης
• Βελτίωση της συγκέντρωσης (ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εργασία)
• Βελτίωση της κοινωνικοποίησης (Aspen, 2011)

Αναζητώντας τον τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιπποθεραπεία για την προώθηση της ομιλίας σε ένα παιδί,  θα πρέπει να εστιάσουμε  στο κίνητρο  που έχει ο αναβάτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας,  στο να επικοινωνεί δηλαδή  τόσο με τον θεραπευτή όσο και με το άλογο. Έχει παρατηρηθεί ότι μερικά μη λεκτικά παιδιά με αυτισμό αρχίζουν  να μιλούν όταν τους ζητείται να χρησιμοποιήσουν το όνομα του αλόγου ή τους ζητείται να μετακινήσουν το άλογο.
 
Η ίππευση δίνει στα παιδιά με αυτισμό μια αίσθηση του εαυτού τους και του σώματός τους, ενώ αυξάνει την επαφή και την αλληλεπίδρασή τους με τον περιβάλλοντα κόσμο. Η αυτοπεποίθηση ενός παιδιού θα αυξηθεί μόλις δημιουργηθεί μια αίσθηση ικανότητας με την εκμάθηση του τρόπου αλληλεπίδρασης και εργασίας με το άλογό τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ιπποθεραπεία δεν είναι μόνο ένα θεραπευτικό πρόγραμμα για παιδιά με αυτισμό, αλλά έχει πολλαπλά οφέλη για  παιδιά,  εφήβους και  ενήλικες με άλλες νοητικές ή αναπτυξιακές αναπηρίες.

Νίκος Πολύζος PT, ΜΑ, Bobath – NDT, Senior Hi.K.E.R. instructor.

Πηγή:

https://www.special-learning.com