Ιπποθεραπεία και Σύνδρομο Down

 Η ιπποθεραπεία ως σύστημα παρέμβασης  μπορεί  να βελτιώσει αρκετές από τις νοητικές και κινητικές ελλείψεις  (ισορροπία, αδρή κίνηση, γνωστικές  -  αντιληπτικές  δεξιότητες, κ.α.) που εμφανίζουν τα παιδιά με σύνδρομο  Down.  

Το σύνδρομο Down  (ή Τρισωμία 21) είναι μια χρωμοσωμική ανωμαλία που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον  Βρετανό γιατρό John Langdon Down το 1866  και περικλείει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που  αφορούν παρεκκλίσεις στη σωματική διάπλαση, τη νοητική ανάπτυξη και την ψυχοκοινωνική εξέλιξή των ατόμων. Εμφανίζεται με συχνότητα 1 στις 800 ζωντανές γεννήσεις και αποτελεί το 10-20% των περιπτώσεων µέσης και βαριάς νοητικής υστέρησης. Τα παιδιά με σύνδρομο Down εμφανίζουν ιδιαίτερα σωματικά χαρακτηριστικά όπως: πλατυσμένα χαρακτηριστικά προσώπου, μύτη κοντή και πλατιά στην βάση της, κοντός και πλατύς λαιμός,  μικρό κεφάλι, κ.α.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος ιπποθεραπευτικής παρέμβασης στηρίζεται στα βασικά στοιχεία της κλινικής εικόνας των ατόμων με σύνδρομο Down, τα οποία είναι:

 • Νοητική υστέρηση
 • Μυϊκή υποτονία
 • Χαλαρές αρθρώσεις
 • Διαταραχές λεπτής και αδρής κίνησης
 • Δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών
 • Περιορισμένος χρόνος συγκέντρωσης
 • Προβλήματα άρθρωσης και φωνολογίας
 • Δυσκολίες στην ακουστική επεξεργασία πληροφοριών και φτωχή ακουστική μνήμη, κ.α.

Έτσι, η εξατομικευμένη εκπαίδευση κατά το πρόγραμμα ιπποθεραπείας, περιλαμβάνει δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στην βελτίωση των κινητικών και νοητικών ελλείψεων που εμφανίζουν τα άτομα με το σύνδρομο. Οι συνήθεις θεραπευτικοί στόχοι που θέτονται κατά την διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης είναι οι εξής:

 • Βελτίωση της Επικοινωνίας
 • Αύξηση της Κοινωνικότητας
 • Βελτίωση των γνωστικών και αντιληπτικών δεξιοτήτων
 • Ψυχαγωγία
 • Βελτίωση διαταραχών κινητικότητας κ.α.

 

Νίκος Πολύζος, Φ/Θ, MA, Bobath - NDT, Senior Hi.K.E.R. Instructor