ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

                                   Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

                               Υπεύθυνοι θεραπευτικής ομάδος:

Κιν:  Νίκος Πολύζος   6942-464678  Ιωάννης Νικολάου 6972-097743

  Σταθ:  210-8311131

https://www.hellashippotherapy.com/